Пошук

Увага! Конкурс з призначення управителя багатоквартирних будинків міста Калинівка

Дата: 02.07.2021 15:05
Кількість переглядів: 538

Фото без опису

Відповідно до частини п’ятої статті 13 Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку», Закону України «Про житлово-комунальні послуги», наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 13.06.2016 № 150 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирного будинку», рішення Калинівської міської ради «Про проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирних будинків міста Калинівка», Калинівська міська рада повідомляє про проведення конкурсу з призначення управителя групи багатоквартирних будинків в м. Калинівка щодо будинків, в яких не створено об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, співвласники яких не прийняли рішення про форму управління багатоквартирним будинком.  

 

1. Найменування, місцезнаходження організатора конкурсу:

Калинівська міська рада (22400, Вінницька обл., м. Калинівка, вулиця В.Нестерчука, буд. 19).

 

2. Прізвище, посада та номери контактних телефонів осіб (особи), уповноважених (ної) здійснювати зв’язок з учасниками конкурсу.

головний спеціаліст-юрисконсульт відділу правового забезпечення та з питань управління персоналом апарату міської ради Круліківська Марина Анатоліївна, телефон 2-13-07.

 

3. Критерії оцінки конкурсних пропозицій:

– Ціна послуги, що включає відповідно до статті 10 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» витрати на утримання багатоквартирного будинку, прибудинкової території, поточний ремонт спільного майна багатоквартирного будинку, винагороду управителю з розрахунку на 1 м кв. загальної площі багатоквартирного будинку;

– Рівень забезпеченості учасника конкурсу матеріально-технічною базою;

– Наявність персоналу, що відповідає кваліфікаційним вимогам до професій працівників та має необхідні знання і досвід (з урахуванням договорів щодо залучення співвиконавців);

– Фінансова спроможність учасника конкурсу;

– Наявність досвіду роботи з надання послуг у сфері житлово-комунального господарства;

 

4. Вимоги до конкурсних пропозицій та перелік документів, оригінали або копії яких подаються учасниками конкурсу для їх оцінювання.

Перелік документів, що подаються учасниками конкурсу у складі конкурсної документації для їх оцінювання (з урахуванням відомостей щодо суб’єктів господарювання, пов’язаних відносинами контролю господарської діяльності з учасником в розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції»):

– для участі у конкурсі учасники конкурсу подають заяву, у якій зазначають:

фізичні особи – підприємці – прізвище, ім’я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків, серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта);

юридичні особи – повне найменування, код за ЄДРПОУ;

– засвідчені учасником конкурсу копії документів, що засвідчують повноваження керівника чи представника учасника конкурсу;

– засвідчена учасником конкурсу копія статуту (положення чи інший засновницький документ відповідно до закону) юридичної особи – учасника конкурсу;

– засвідчена учасником конкурсу копія фінансової звітності суб’єкта господарювання за останній звітний період;

– засвідчена учасником конкурсу копія свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта господарювання (за наявності);

– засвідчена учасником конкурсу копія свідоцтва платника податку на додану вартість (якщо учасник є платником ПДВ);

– засвідчена учасником конкурсу копія свідоцтва платника єдиного податку (якщо учасник є платником єдиного податку);

– засвідчена учасником конкурсу копія декларації платника єдиного податку за останній звітний період (якщо учасник є платником єдиного податку);

– оригінал витягу з ЄДРПОУ, що підтверджує здійснення учасником конкурсу економічної діяльності в сфері управління нерухомим майном;

– оригінал довідки державної податкової інспекції про відсутність (наявність) заборгованості з податків та обов’язкових платежів до бюджету, дійсна на час подання пропозицій;

– оригінал довідки учасника у про фінансову спроможність чи  наявність коштів, необхідних для надання послуги з управління у повному обсязі не менше одного місяця, з наданням підтверджуючих документів (в т.ч. – оригінали довідок з банків, що підтверджують наявність коштів).

– оригінал довідки учасника конкурсу, що містить інформацію про рівень забезпеченості учасника конкурсу матеріально-технічною базою;

– засвідчені учасником конкурсу копії технічних паспортів на транспортні засоби учасника;

оригінал довідки учасника, яка містить інформацію про розміщення адміністративних та виробничих приміщень учасника, засоби зв’язку з керівництвом учасника та банківські реквізити учасника конкурсу.

– оригінал довідки учасника, яка містить інформацію про персонал;

– розрахунок вартості послуги яка включається до складу витрат на утримання групи багатоквартирних будинків та прибудинкової території, на кожний багатоквартирний будинок, що входить до об’єкта конкурсу, окремо.

- зведений кошторис витрат на утримання групи багатоквартирних будинків та прибудинкової території;

– оригінал довідки учасника, що містить відомості про досвід роботи у сфері надання житлово-комунальних послуг (управління або утримання будинків) з врахуванням досвіду засновників та наданням копій підтверджуючих документів;

Учасники конкурсу мають право, крім передбачених конкурсною документацією, подавати у складі конкурсної пропозиції також інші документи, що підтверджують досвід роботи з надання послуг у сфері житлово-комунального господарства, рівень кваліфікації, знання та досвід персоналу (нагороди, дипломи, свідоцтва, сертифікати, рекомендації тощо).

Надана учасником інформація має підтверджуватись копіями документів, засвідченими учасником конкурсу.

Конкурсна пропозиція пронумеровується, прошивається, підписується уповноваженою особою учасника конкурсу та скріплюється печаткою (за наявності) із зазначенням кількості сторінок.

Конкурсна пропозиція повинна мати реєстр наданих документів, в якому зазначено найменування поданих документів в складі конкурсної пропозиції з визначенням номерів сторінок, на якій він знаходиться.

Всі сторінки пропозиції мають містити відбитки печатки учасника та підпис керівника або уповноваженої особи. Вимога щодо наявності печатки учасника не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки.

Конкурсна пропозиція запечатується в одному конверті (пакеті), який у місцях склеювання повинен містити відбитки печатки учасника конкурсу. На конверті (пакеті) повинно бути зазначено «На конкурс з призначення управителів багатоквартирних будинків», № об’єкта конкурсу (групи будинків), вказано повне найменування, місцезнаходження організатора конкурсу, дата та час проведення конкурсу, повне найменування (прізвище, ім’я, по батькові) учасника конкурсу, його місцезнаходження (місце проживання) (у разі наявності різниці між юридичною адресою та фактичним місцезнаходженням учасника – вказувати окремо кожну адресу), код за ЄДРПОУ (для юридичних осіб), реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб), номери контактних телефонів учасника конкурсу.

Конкурсні пропозиції, отримані після закінчення строку їх подання, або подані не учасниками конкурсу, не розкриваються і повертаються особам, які їх подали.

Учасник конкурсу має право відкликати власну конкурсну пропозицію або внести до неї зміни (доповнення) до закінчення строку подання конкурсних пропозицій.

 

 5.Способи і місце отримання конкурсної документації:

Конкурсну документацію можна отримати у конкурсної комісії в паперовому або електронному вигляді за адресою:  Калинівська міська рада (22400, Вінницька обл., м. Калинівка, вулиця Вадима Нестерчука, буд. 19).

 

6. Дата огляду об’єктів конкурсу та доступу до них.

Доступ до Об’єкту конкурсу (група будинків) та огляд будинків буде проводитись з 02.07.2021 року по 30.07.2021 року з 10.00 до 16.00 години. 

Учасники конкурсу, що бажають взяти участь у огляді об’єктів конкурсу, повідомляють про це секретаря конкурсної комісії не пізніше ніж за день до огляду.

 

7. Інформація про:

– наявність та загальний обсяг заборгованості співвласників за послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій:  724,7 тис. грн. грн.(станом на 01.05.2021).

– невиконані зобов’язання щодо проведення перерахунку розміру плати за послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій у разі перерви в їх наданні, ненадання або надання не в повному обсязі: невиконані зобов’язання відсутні.

 

8. Способи, місце та кінцевий строк подання конкурсних пропозицій.

8.1. Конкурсна пропозиція подається особисто або через уповноважену належним чином особу учасника конкурсу. Конкурсна пропозиція подається конкурсній комісії через особу, уповноважену здійснювати зв’язок з учасниками конкурсу, чи надсилається поштою конкурсній комісії, у запечатаному конверті, на якому зазначаються повне найменування і місцезнаходження організатора та найменування (прізвище, ім’я, по батькові) учасника конкурсу, дата та час проведення конкурсу, контактні номери телефонів учасника конкурсу.

8.2. Конкурсна пропозиція подається учасником конкурсу за адресою: 22400, Вінницька обл., м. Калинівка, вул. В.Нестерчука, буд. 19, у відділ правового забезпечення та з питань управління персоналом апарату міської ради (3-й поверх), головному спеціалісту-юрисконсульту відділу правового забезпечення та з питань управління персоналом апарату міської ради Круліківській Марині Анатоліївні, телефон 2-13-07.

Кінцевий строк подачі конкурсних пропозицій:

по об’єкту конкурсу  – до 15 години «02» серпня 2021 року.

 

9.  Місце, дата та час розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями

Місце: Калинівська міська рада, м. Калинівка, вул. В.Нестерчука, буд. 19, 2-й поверх, сесійна зала.

Дата та час розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями за об’єктом конкурсу (групою будинків): 03.08.2021року. Час: 10.00.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь