Пошук

РІШЕННЯ №3692 "Про бюджет Калинівської міської територіальної громади на 2023 рік"

Дата: 30.12.2022 12:37
Кількість переглядів: 524

Керуючись ст. 77 Бюджетного кодексу України, ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада ВИРІШИЛА:

1. Визначити на 2023 рік:

1.1. Доходи місцевого бюджету у сумі 580 777 304 грн., в тому числі доходи загального фонду бюджету 574 886 711 грн, доходи спеціального фонду бюджету 5 890 593 грн, у тому числі бюджету розвитку 200 000 грн згідно з додатком № 1 цього рішення.

1.2. Видатки місцевого бюджету у сумі 580 777 304 грн, в тому числі видатки загального фонду бюджету 501 585 536 грн, видатки спеціального фонду бюджету 79 191 768 грн.

1.3. Профіцит за загальним фондом місцевого бюджету у сумі 73 301 175 грн, згідно з додатком № 2 до цього рішення.

1.4. Дефіцит за спеціальним фондом місцевого бюджету у сумі 73 301 175 грн згідно з додатком № 2 до цього рішення.

1.5. Оборотний залишок бюджетних коштів місцевого бюджету у сумі  40 000 грн.

1.6. Резервний фонд міської територіальної громади у розмірі 4 900 000 грн, що становить 0,98 % від видатків загального фонду бюджету, визначених цим пунктом.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів місцевого бюджету на 2023 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами, згідно з додатком № 3 до цього рішення.

3. Затвердити на 2023 рік  міжбюджетні трансферти згідно з додатком № 5 до цього рішення.

4. Затвердити на 2023 рік обсяги капітальних вкладень у розрізі інвестиційних проектів згідно з додатком № 6 до цього рішення.

5. Затвердити в складі видатків місцевого бюджету кошти на реалізацію місцевих  програм у сумі 135 098 022 грн згідно з додатком № 7 до цього рішення.

 6. Визначити на 2023 рік, відповідно до ст.55 Бюджетного кодексу України, захищеними видатками місцевого бюджету видатки загального фонду на:

- оплату праці працівників бюджетних установ та закладів;

- нарахування на заробітну плату;

- придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

- забезпечення продуктами харчування;

- оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

- соціальне забезпечення;

- поточні трансферти місцевим бюджетам;

- забезпечення осіб з інвалідністю технічними та іншими засобами, виробами медичного призначення та індивідуального користування;

- оплату послуг з охорони комунальних установ та закладів;

- оплату енергосервісу.

7. Відповідно до частини 7 статі 23 Бюджетного кодексу України надати право фінансовому управлінню Калинівської міської ради, за обґрунтованим поданням головного розпорядника бюджетних коштів, здійснювати у міжсесійний період перерозподіл у межах загального обсягу бюджетних призначень за бюджетною програмою, окремо за загальним та спеціальним фондами, бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету та кошторисі, в розрізі економічної класифікації видатків, за погодженням з постійною комісією з питань фінансів, бюджету та управління комунальним майном.

8. Відповідно до частини 8 статі 23 Бюджетного кодексу України установити, що перерозподіл видатків бюджету і надання кредитів з бюджету за бюджетними програмами, а також збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків (окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету) у межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів здійснюється за рішенням виконавчого комітету Калинівської міської ради, погодженим з постійною комісією з питань фінансів, бюджету та управління комунальним майном.

9. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право фінансовому управлінню Калинівської міської ради отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України позики на покриття тимчасових касових розривів бюджету територіальної громади, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

10. Відповідно частини 8 ст.16 Бюджетного кодексу України, Постанови Кабінету Міністрів України від 12 січня 2011 року №6 «Про затвердження Порядку розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках у банках» надати право фінансовому управлінню міської ради за погодженням з постійною комісією з питань фінансів, бюджету та з питань управління комунальним майном розміщувати на конкурсній основі тимчасово вільні кошти загального та спеціального фонду бюджету міської територіальної громади  на депозитних рахунках державних, комерційних банків.

 11. Установити, що у загальному фонді місцевого бюджету на 2023 рік:

- до доходів належать надходження, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, ст.23 Закону  України «Про Державний бюджет України на 2023 рік» та трансферти, визначені статтями 97, 101, 103 Бюджетного кодексу України, а також надходження відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2023 рік»;

- джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені статтею 72  Бюджетного кодексу України щодо бюджету  територіальної громади.

12. Установити, що джерелами формування спеціального фонду місцевого бюджету Калинівської міської територіальної громади на 2023 рік:

- у частині доходів є надходження, визначені статтями 691, 71 Бюджетного кодексу України;

- у частині фінансування є надходження, визначені статтями 71, 72 Бюджетного кодексу України.

13. Установити, що у 2023 році кошти, отримані до спеціального фонду місцевого бюджету згідно з статтями 691 та 71 Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених статтею 70 Бюджетного кодексу України, а кошти отримані до спеціального фонду згідно підпункту 2 пункту 12 цього рішення спрямовуються на видатки, визначені пунктом 2 статті 71 Бюджетного Кодексу України.

14. Установити, що у 2023 році орендна плата за оренду майна зараховується у розмірі 100 % до спеціального фонду бюджету Калинівської міської територіальної громади ( балансоутримувачу).

15. Керуючись статтями 20, 28, 51, 77 Бюджетного кодексу України, зобов’язати головних розпорядників коштів місцевого бюджету:

- забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами та закладами;

- на всіх стадіях бюджетного процесу вживати заходів по безумовному виконанню пункту 4 статті 77 Бюджетного кодексу України щодо недопущення незабезпеченої потреби із  виплат заробітної плати з нарахуваннями працівникам бюджетних установ та закладів;

- на виконання вимог наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836 «Про деякі питання затвердження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за №1103/25880 (зі змінами), забезпечити розробку проектів паспортів бюджетних програм і надати їх на затвердження управлінню фінансів міської ради протягом 30 днів після набрання чинності цим рішенням;

- здійснювати управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінку ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

- забезпечити доступність інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

1) здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2023 року;

2) оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

- забезпечити у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ, інші енергоносії, комунальні послуги та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом відповідних послуг у межах бюджетних асигнувань, затверджених у кошторисі.

16. Згідно пункту 4 статті 28 Бюджетного кодексу України фінансовому управлінню міської ради забезпечити опублікування даного рішення протягом десяти днів з дня його прийняття в засобах масової інформації.

17.  Додатки № 1-7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

18. Дане рішення набуває чинності з 01 січня 2023 року.

19. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань фінансів, бюджету та управління комунальним майном (Наталія Черниш).

Міський голова                                                            Василь ПОЛІЩУК

 

Додаток 1

Додаток 2

Додаток 3

Додаток 4

Додаток 5

Додаток 6

Додаток 7

 

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Створення нового проекту

Ви можете вказати варіанти відповідей для голосування, якщо це потрібно.

Додати файл
Додати файл
Додати файл
Додати файл
Увага! З метою недопущення маніпуляцій суспільною думкою редагування ТА ВИДАЛЕННЯ даного проекту після його збереження буде не можливим! Уважно ще раз перевірте текст на предмет помилок та змісту.

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Авторизація

УВАГА!

Шановні користувачі нашого сайту. В процесі авторизації будуть використані і опубліковані Ваші:

Прізвище, ім'я та по батькові, а також регіон прописки.

Решта персональних даних не будуть зберігатися і не можуть бути використані без Вашого відома.

Погоджуюсь на передачу персональних даних